Orelské akce v roce 2019

Seznam plánovaných akcí na rok 2019:

 

Orelský & farní ples – 2.2.2019

Karneval – 9.2.2019

Kuličkiáda – 2.6.2019

Letní dětský tábor – 25.7. – 3.8.2019

Letní orelský tábor – 9.8. – 17.8.2019

Podzimní tábor – 25.10. – 30.10.2019

 

Podrobnější informace a další akce pro vás právě připravujeme.

Těšíme se na společné zážitky!