Ceník pronájmu orlovny

Cena za pronájem celé orlovny

doba pronájmu cena
Základní jednotková cena – jednorázová aktivita 250,-Kč/hod.
Cena za 2 – 5 hodin 200,-Kč/hod.
Cena za 6 – 10 hodin 180,-Kč/hod.
Cena nad 10 hodin 150,-Kč/hod
Celoroční pravidelné využití 150,-Kč/hod

 

Cena za pronájem foyer (předsálí)

doba pronájmu cena
Základní jednotková cena – jednorázová aktivita 100,-Kč/hod.
Cena za 2 – 5 hodin 80,-Kč/hod.
Cena za 6 – 10 hodin 70,-Kč/hod.
Cena nad 10 hodin 50,-Kč/hod

Členové jednoty hradí 50 % z cen hodinových pronájmů.

 

Pokud není hrazen pronájem dle ceníku výše, jsou uplatněny následující ceny:

Pravidelné aktivity: NEČLEN Orla – jednorázový vstup 40,- Kč za cvičení, trénink nebo setkání.

Nepravidelné aktivity: NEČLEN Orla – 40,- Kč za hodinu.

Pokud jednota hradí náklady na cvičitele, lektora apod., hradí i členové jednoty příslušnou částku.

 

Ceník je platný od 18.4.2018.