Členství v Orlu

Orel je spolek, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka – sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče.  V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti. Kromě sportu se Orel věnuje také kultuře a dalším společenským aktivitám.

Kdo se může stát členem Orla?

 • Kdokoli  – na věku a schopnostech nezáleží

Jaké výhody má členství?

 • Finanční zvýhodnění:
  • zvýhodněné akce pořádané Orlem
  • levnější pronájem orlovny
  • levnější celoroční aktivity v rámci Orla (cvičení dětí, florbal, stolní tenis, divadelní kroužek a další)
 • Informovanost: členové jsou včas informování o každé plánované společné akci, plese, táboře atd.
 • Přednost před nečleny
  • U přihlášek na kapacitně omezené akce – nejdříve jsou přijaty přihlášky od členů Orla
  • U pronájmu sálu orlovny – členství rozhoduje při situaci, kdy má více lidí zájem o pronájem ve stejný čas

Jak se stát členem Orla?

 1. Stažení přihlášky
 2. Vyplnění, vytisknutí a podepsání přihlášky
 3. Odevzdání přihlášky
  • Oskenovat a poslat na e-mail: info@orelvb.cz nebo předat libovolnému členovi rady – seznam členů rady je uveden v kontaktech.
 4. Zaplacením členského příspěvku
  • Členský příspěvek je roční a musí být uhrazen do konce března
  • Výše příspěvku je 200,- Kč
  • Příspěvek uhraďte bezhotovostně
   • číslo účtu: 2501573025/2010 (Pozor! změna k 1.2.2019, starý účet již nepoužívejte!)
   • variabilní symbol: rok narození člena
   • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena